Dokumentacja BHP


Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego

Dokument zawiera wszystkie wymagane elementy, pozwalając na spełnienie wymogów narzuconych na pracodawcę.


Instruktaż stanowiskowy

Zapoznanie się z czynnikami środowiska pracy, na ich stanowiskach pracy i ryzykiem zawodowym, sposobami ochrony przed zagrożeniami, jakie mogą powodować te czynniki oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tych stanowiskach


Metody oceny ryzyka zawodowego

Dokument zawirający najważniejsze informacje dotyczące danego stanowiska pracy, zagrożenia, metodologię i sposób oszacowania ryzyka.


Wypadki przy pracy i choroby zawodowe.

Dokument zawirający najważniejsze informacje dotyczące danego stanowiska pracy, zagrożenia, metodologię i sposób oszacowania ryzyka.


Zdalny audyt dokumentacji BHP

Przeanalizujemy Państwa dokumentację a następnie przygotujemy Raport z audytu wraz z zaleceniami pokontrolnymi.


Instrukcja Bezpiecznego Wykonywania Robót

Sposoby zapobiegania zagrożeniom związanym z wykonywaniem robót budowlanych.


Opieka roczna BHP

Kompleksowe doradztwo oraz szkolenia dla pracowników z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.


Sprawozdanie ze stanu BHP

Sprawdzenie bieżącego stanu warunków pracy i doradzenie, w jaki sposób można go poprawić.

Minęło 10 godzin od ostatniej rejestracji Ilość dodanych szkoleń:
0
Ilość użytkowników:
0
www.grupaformat.pl