Instruktaż stanowiskowy

Instruktaż stanowiskowy w formie dokumentu zapewnia uczestnikom szkolenia zapoznanie się z czynnikami środowiska pracy, występującymi na ich stanowiskach pracy i ryzykiem zawodowym związanym z wykonywaną pracą, sposobami ochrony przed zagrożeniami, jakie mogą powodować te czynniki oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tych stanowiskach. Instruktaż, będący skryptem najważniejszych informacji, jest też pomocnym narzędziem dla osób, które wykonują szkolenia stanowiskowe. Podstawą prawną wykonania Instruktażu jest Rozporządzenie Ministra Gospodarki I Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Minęło 10 godzin od ostatniej rejestracji Ilość dodanych szkoleń:
0
Ilość użytkowników:
0
www.grupaformat.pl