22.09.2023
Smartfony i Tablety a Prawo do Prywatności
Współczesne technologie mobilne, takie jak smartfony i tablety, stały się nieodłącznym elementem naszego życia codziennego. Te wszechstronne urządzenia umożliwiają nam komunikację, pracę, dostęp do informacji i wiele innych funkcji, które ...
więcej ...
15.09.2023
Monetyzacja Danych Osobowych: Etyka, Możliwości i Zagrożenia
W dzisiejszym cyfrowym świecie, w którym dane osobowe stały się cennym towarem, pojawiła się koncepcja monetyzacji tych danych jako sposobu na zarobienie pieniędzy. Idea wydaje się kontrowersyjna, ponieważ dotyczy wykorzystywania ...
więcej ...
08.09.2023
Kradzież Danych w Internecie: Zagrożenia i Sposoby Ochrony
W dzisiejszej cyfrowej erze, gdzie Internet stał się integralną częścią naszego życia, kradzież danych stała się coraz większym zagrożeniem dla naszej prywatności i bezpieczeństwa. Coraz więcej informacji przechowywanych jest online, od ...
więcej ...
01.09.2023
Wykorzystanie wizerunku pracownika - czy wymaga zgody?
Wizerunek pracownika stanowi ważny element wizerunku firmy, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, kiedy marketing i reklama odgrywają kluczową rolę w budowaniu marki i przyciąganiu klientów. Firmy coraz...
więcej ...
25.08.2023
Pusty rejestr naruszeń RODO ? powód do dumy czy niepokoju?
Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych (RODO) wprowadzone w maju 2018 roku miało na celu zapewnienie większej ochrony danych osobowych obywateli Unii Europejskiej. Jednym z kluczowych elementów RODO jest obowiązek prowadzenia ...
więcej ...
18.08.2023
EROD i EIOD ? czym są i co mogą dla Ciebie zrobić?
Rozwój technologii w ostatnich latach przyniósł wiele innowacyjnych rozwiązań, które zmieniają nasze codzienne życie. Dwa z najnowszych osiągnięć to EROD i EIOD - skróty, które odnoszą się do technologii rzeczywistości rozszerzonej...
więcej ...
11.08.2023
Czy można przekazywać dane osobowe przez telefon?
W dzisiejszych czasach telefony komórkowe i rozmowy telefoniczne stały się integralną częścią naszego codziennego życia. Często zdarza się, że podczas rozmów telefonicznych musimy wymieniać informacje osobiste, takie jak imię ...
więcej ...
21.07.2023
Jak długo przechowywać dane osobowe w rejestrach RODO?
Ochrona danych osobowych jest obecnie jednym z najważniejszych zagadnień, zarówno dla przedsiębiorstw, jak i dla jednostek administracyjnych. Wejście w życie Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) ...
więcej ...
14.07.2023
Prywatny numer telefonu pracownika - czy można go przetwarzać?
W dzisiejszym świecie, gdzie komunikacja telefoniczna odgrywa ważną rolę w życiu zawodowym, pojawia się pytanie, czy prywatny numer telefonu pracownika może być przetwarzany przez pracodawcę. Odpowiedź na to pytanie ...
więcej ...
07.07.2023
Ocena skutków transferu danych TIA w praktyce
Transfer międzynarodowy danych osobowych stał się powszechną praktyką w erze globalnej gospodarki i cyfrowej komunikacji. Jednakże, w kontekście ochrony danych osobowych, przeprowadzanie takich transferów wiąże się z pewnymi ryzykami...
więcej ...
30.06.2023
RODO a dziennikarze
Twórcy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych(RODO) uznali, że ochrona danych osobowych nie ma charakteru absolutnego i musi być czasem podrzędna w stosunku do ważniejszych praw i wolności. Zostało to dostrzeżone w przypadku ...
więcej ...
23.06.2023
Czy zgoda na przetwarzanie danych osobowych musi być podpisana?
Na początku wytłumaczmy czym jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Otóż wg. art. 4 pkt 11 RODO zgoda to dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia ...
więcej ...
15.06.2023
Rekrutacja zgodna z RODO
Chęć pozyskania przez przedsiębiorcę nowego pracownika niezaprzeczalnie będzie się wiązała z przetwarzaniem danych osobowych potencjalnego pracownika. Nowy pracodawca powinien zadbać, aby odbyła się ona nie tylko sprawnie i rzetelnie ...
więcej ...
02.06.2023
Czy numer rejestracyjny pojazdu jest uznawany za daną osobową?
Czym są dane osobowe? Dane osobowe to wszystkie informacje, które dotyczą zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Przykładem danych osobowych są: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, numer ...
więcej ...
26.05.2023
Nagrywanie rozmów ? kwestie prawne
Czy nagrywanie rozmów jest karalne? Jest to pytanie często zadawane przez osoby, które same podejmują się nagrywania swojej rozmowy, jak również przez tych, którzy dowiedzieli się o fakcie, że rozmowa z ich osobistym udziałem...
więcej ...
19.05.2023
Dokumenty RODO - czy naprawdę są konieczne?
Odpowiadając na pytanie czy dokumenty RODO są naprawdę konieczne musimy się cofnąć do przeszłości i zastanowić czym tak naprawdę jest RODO. Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych zapoczątkowało skrót RODO ...
więcej ...
12.05.2023
Czyje prawa chroni RODO?
Ustawa o ochronie danych osobowych zapewnia bezpieczeństwo osobom fizycznym, których dane osobowe są lub mogą być przetwarzane przez różne organizacje, podmioty, instytucje. Ustawa RODO ma na celu zapobieganie...
więcej ...
28.04.2023
RODO w ubezpieczeniach
Przetwarzanie danych osobowych w branży ubezpieczeniowej to jedno z najistotniejszych działań w tym sektorze. W jakich celach i na podstawie jakich przepisów instytucje ubezpieczeniowe przetwarzają dane osobowe? Ponieważ realizują ...
więcej ...
21.04.2023
RODO w postępowaniach sądowych
Jednym z trudniejszych zagadnień dotyczących RODO jest przetwarzanie danych osobowych w aktach sprawy. Kwestia przetwarzania danych osobowych dotyczących postępowań sądowych, z punktu widzenia RODO, nie doczekała ...
więcej ...
14.04.2023
Bazy marketingowe w odniesieniu do RODO
Czym jest marketingowa baza danych ? To tak naprawdę wszelkie informacje o potencjalnych klientach uporządkowane w zbiory. Informacje zawarte w bazach pozwalają nam lepsze zrozumienie, kreowanie oraz zaspokajanie potrzeb i oczekiwań ...
więcej ...
06.04.2023
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych nie zawsze jest wystarczająca
Zgoda jest z całą pewnością w powszechnym odczuciu najpopularniejszą i (choć błędnie) jedyną podstawą przetwarzania danych osobowych zarówno zwykłych i szczególnych kategorii (tzw. danych wrażliwych). Jako jedna z autonomicznych ...
więcej ...
22.03.2023
Czy RODO obejmuje zdjęcia?
Czy Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich ...
więcej ...
22.03.2023
Podstawowe błędy działów HR pod kątem RODO
Ochrona danych osobowych, w tym przede wszystkim ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (dalej: RODO) oraz ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, dotyczą danych osób fizycznych. W zakładach pracy ...
więcej ...
22.03.2023
Rodo w odniesieniu do filtrów prywatyzujących
Freelancing oraz praca zdalna to w dzisiejszych czasach bardzo modna i wygodna forma wykonywania pracy. Biorąc pod uwagę, że każdy z nas ma różne godziny najlepszej produktywności, miejsca, które pozwalają się skupić i otoczenie, w ...
więcej ...
22.03.2023
Czym jest bezpieczny system informatyczny?
W najprostszej definicji, bezpieczny system to taki, na którym możemy polegać. Wzrost świadomości w dziedzinie bezpieczeństwa informacji sprawia, że coraz większą wagę przykładamy nie tylko do funkcjonalności i walorów użytkowych produktu ...
więcej ...
22.03.2023
Kto odpowiada za naruszenie danych osobowych?
Żeby ustalić kto odpowiada za naruszenie danych osobowych? Żeby ustalić kto odpowiada za naruszenie danych osobowych, konieczne jest ustalenie za co ten podmiot będzie odpowiadał, w skrócie ? czym jest naruszenie danych ...
więcej ...
22.03.2023
Absurdy RODO
Czyli nie wylać dziecka z kąpielą - Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku weszła w życie 25 maja tego samego roku. Od początku budziła spore kontrowersje, strach graniczący z paniką, daleko posunięte asekuranctwo. RODO stało ...
więcej ...
22.03.2023
RODO za granicą
Zaczynając tematykę ,, RODO za granicą '' nasuwa się następujące pytanie : Czy przekazywanie danych osobowych za granicą jest bezpieczne ? RODO ujednoliciło zasady w zakresie przepisów o ochronie danych osobowych w całej Unii Europejskiej ...
więcej ...

Formularz kontaktowy

Wyrażam zgodę na przekazywanie przez Grupa Format informacji marketingowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawą z dnia 16.07.2014 r. - prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2018 poz. 1954).

Minęła 1 godzina od ostatniej rejestracji Ilość dodanych szkoleń:
0
Ilość użytkowników:
0
www.grupaformat.pl