07.06.2024
Ochrona Wizerunku Dziecka: Prawo i Praktyka
hrona wizerunku dziecka jest jednym z kluczowych aspektów praw człowieka, a także jednym z najważniejszych elementów ochrony prywatności. W erze cyfrowej, gdzie zdjęcia i filmy są powszechnie udostępniane w internecie, ochrona wizerunku ...
więcej ...
26.04.2024
Reklama Kontekstowa: Alternatywą dla Cookies w Świetle Ochrony Prywatności Danych
W obliczu rosnących obaw dotyczących prywatności danych osobowych i zmian w regulacjach dotyczących ochrony danych, przemysł reklamowy musi dostosować swoje praktyki do nowych wymogów. Jednym z rozwiązań, które ...
więcej ...
25.03.2024
Zgody i Klauzule Informacyjne w Procesie Rekrutacji
Proces rekrutacyjny stał się obszarem, w którym ochrona danych osobowych odgrywa kluczową rolę, szczególnie w kontekście rosnącej świadomości praw jednostki. W tym artykule skoncentrujemy się na roli zgód i klauzul informacyjnych ...
więcej ...
08.03.2024
Monitoring Wizyjny a RODO
Wraz z dynamicznym rozwojem technologii monitoringu wizyjnego, pojawiają się coraz częstsze pytania dotyczące zgodności tego rodzaju systemów z regulacjami ochrony prywatności, takimi jak Rozporządzenie Ogólne o Ochronie ...
więcej ...
23.02.2024
Jak zrozumieć i stosować zasadę przejrzystości w RODO
Wprowadzenie Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) zrewolucjonizowało podejście do przetwarzania danych osobowych, nakładając na organizacje szereg obowiązków dotyczących ochrony ...
więcej ...
16.02.2024
Skuteczna reakcja na cyberataki zgodnie z zasadami RODO
W dzisiejszym świecie, w którym technologia odgrywa kluczową rolę w codziennym funkcjonowaniu przedsiębiorstw i organizacji, cyberataki stają się coraz bardziej powszechne i zaawansowane. Ochrona danych osobowych stała się ...
więcej ...
09.02.2024
Prawnie uzasadniony interes administratora, a wewnętrzne cele administracyjne
W erze, w której dane stanowią kluczowy zasób dla wielu organizacji, pytanie o sposób, w jaki firmy gromadzą, przetwarzają i wykorzystują dane osobowe, jest niezwykle istotne. W ramach RODO (Rozporządzenie o Ochronie Danych ...
więcej ...
02.02.2024
Jak zgodnie z RODO korzystać z ChatGPT
W dobie dynamicznego rozwoju sztucznej inteligencji, narzędzia takie jak ChatGPT stają się coraz bardziej popularne w różnych dziedzinach, w tym w komunikacji online. Jednakże, w kontekście przetwarzania danych osobowych, istotne ...
więcej ...
26.01.2024
Ochrona Danych Osobowych w Procesie Tworzenia Aplikacji Mobilnych - Kluczowe Aspekty Bezpieczeństwa
W erze cyfrowej, aplikacje mobilne stały się nieodłącznym elementem codziennego życia, ułatwiając nam komunikację, pracę i rozrywkę. Jednakże, wraz z rosnącą ilością danych przechowywanych i przetwarzanych przez aplikacje mobilne ...
więcej ...
19.01.2024
Ponowne Wykorzystanie Danych Osobowych przez Podmiot Przetwarzający - Wytyczne i Wyzwania
W dzisiejszym świecie, w którym dane osobowe odgrywają kluczową rolę w różnych dziedzinach, zagadnienie ponownego wykorzystywania tych danych przez podmioty przetwarzające (procesory) staje się coraz istotniejsze. Z jednej ...
więcej ...
12.01.2024
Inspekcje UODO - Co Sprawdza Urząd Ochrony Danych Osobowych podczas Kontroli
Urząd Ochrony Danych Osobowych (UODO) pełni istotną rolę w zapewnieniu ochrony prywatności i przestrzeganiu przepisów dotyczących danych osobowych. Kontrole przeprowadzane przez UODO są kluczowym narzędziem w monitorowaniu ...
więcej ...
05.01.2024
Reklama Kontekstowa - Innowacyjna Alternatywa dla Śledzenia Cookies w Marketingu Online
W ostatnich latach śledzenie cookies, czyli plików cookie, stało się przedmiotem intensywnych debat związanych z prywatnością użytkowników internetu. W związku z coraz większym zainteresowaniem ochroną danych ...
więcej ...
22.12.2023
Brak Współpracy z UODO: Konsekwencje i Implikacje
Urząd Ochrony Danych Osobowych (UODO) pełni kluczową rolę w zapewnianiu przestrzegania przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. Brak współpracy z UODO może prowadzić do szeregu poważnych konsekwencji zarówno ...
więcej ...
08.12.2023
Kim Są Brokerzy Danych: Pojęcie, Rola i Wyzwania
W erze cyfrowej, gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych stały się kluczowymi elementami funkcjonowania wielu branż. W tym kontekście pojawiają się pojęcia takie jak "brokerzy danych", które odgrywają istotną rolę w ekosystemie ...
więcej ...
24.11.2023
Szkolenia RODO ? Jak skutecznie budować świadomość ochrony danych osobowych?
Ochrona danych osobowych jest jednym z najważniejszych aspektów dzisiejszej cyfrowej rzeczywistości. W erze, w której informacje są przechowywane, przetwarzane i udostępniane online, zapewnienie bezpieczeństwa i prywatności danych ....
więcej ...
17.11.2023
Jak reagować na kradzież tożsamości: Kroki do odzyskania kontroli i ochrony swojej tożsamości
Kradzież tożsamości jest poważnym przestępstwem, które może spowodować znaczne straty finansowe, naruszenie prywatności i wiele kłopotów. Niestety, w dzisiejszych czasach, gdzie coraz więcej naszych danych ...
więcej ...
10.11.2023
Bezpieczeństwo telekonferencji w świetle RODO: Jak chronić dane osobowe podczas wirtualnych spotkań
W dobie globalizacji i rozwoju technologii, telekonferencje stały się nieodłącznym elementem życia zawodowego i prywatnego. Jednak równocześnie narasta potrzeba ochrony danych osobowych podczas tych wirtualnych spotkań ...
więcej ...
03.11.2023
Zadośćuczynienie z tytułu naruszenia RODO - Co musisz wiedzieć?
W dzisiejszych czasach ochrona danych osobowych jest niezwykle istotna. Wprowadzenie Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (RODO) w maju 2018 roku znacząco wzmocniło prawa osób, których dane ...
więcej ...
20.10.2023
Zasady przetwarzania danych osobowych - Klucz do zrozumienia RODO
Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych, znane bardziej jako RODO (Rozporządzenie (UE) 2016/679), stało się jednym z najważniejszych aktów prawnych w dziedzinie ochrony danych osobowych na świecie. Wprowadzone ...
więcej ...
13.10.2023
Zamieszczanie filmów na stronach internetowych: Jak to zrobić zgodnie z RODO?
Obecnie treści wideo stanowią jedną z najważniejszych form komunikacji online. Zarówno firmy, jak i osoby prywatne coraz częściej decydują się na zamieszczanie filmów na swoich stronach internetowych. Jednakże, wraz z rosnącą ...
więcej ...
06.10.2023
Kto jest administratorem danych osobowych w outsourcingu usług marketingowych?
W dzisiejszym świecie marketingu, w którym dane osobowe odgrywają kluczową rolę w procesach marketingowych, zrozumienie kwestii związanych z ochroną danych osobowych staje się niezwykle istotne. Firmy często korzystają ...
więcej ...
29.09.2023
Bezpieczeństwo i Ochrona Danych w Lokalu Wyborczym: Wspieranie Demokratycznego Procesu Wyborczego
Lokale wyborcze są fundamentem każdego demokratycznego społeczeństwa, zapewniając obywatelom prawo głosowania oraz możliwość wyrażenia swoich preferencji politycznych. W dzisiejszym zglobalizowanym i zinformatyzowanym świecie ...
więcej ...
22.09.2023
Smartfony i Tablety a Prawo do Prywatności
Współczesne technologie mobilne, takie jak smartfony i tablety, stały się nieodłącznym elementem naszego życia codziennego. Te wszechstronne urządzenia umożliwiają nam komunikację, pracę, dostęp do informacji i wiele innych ...
więcej ...
15.09.2023
Monetyzacja Danych Osobowych: Etyka, Możliwości i Zagrożenia
W dzisiejszym cyfrowym świecie, w którym dane osobowe stały się cennym towarem, pojawiła się koncepcja monetyzacji tych danych jako sposobu na zarobienie pieniędzy. Idea wydaje się kontrowersyjna, ponieważ dotyczy wykorzystywania ...
więcej ...
08.09.2023
Kradzież Danych w Internecie: Zagrożenia i Sposoby Ochrony
W dzisiejszej cyfrowej erze, gdzie Internet stał się integralną częścią naszego życia, kradzież danych stała się coraz większym zagrożeniem dla naszej prywatności i bezpieczeństwa. Coraz więcej informacji przechowywanych jest online, od ...
więcej ...
01.09.2023
Wykorzystanie wizerunku pracownika - czy wymaga zgody?
Wizerunek pracownika stanowi ważny element wizerunku firmy, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, kiedy marketing i reklama odgrywają kluczową rolę w budowaniu marki i przyciąganiu klientów. Firmy coraz...
więcej ...
25.08.2023
Pusty rejestr naruszeń RODO ? powód do dumy czy niepokoju?
Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych (RODO) wprowadzone w maju 2018 roku miało na celu zapewnienie większej ochrony danych osobowych obywateli Unii Europejskiej. Jednym z kluczowych elementów RODO jest obowiązek prowadzenia ...
więcej ...
18.08.2023
EROD i EIOD ? czym są i co mogą dla Ciebie zrobić?
Rozwój technologii w ostatnich latach przyniósł wiele innowacyjnych rozwiązań, które zmieniają nasze codzienne życie. Dwa z najnowszych osiągnięć to EROD i EIOD - skróty, które odnoszą się do technologii rzeczywistości rozszerzonej...
więcej ...
11.08.2023
Czy można przekazywać dane osobowe przez telefon?
W dzisiejszych czasach telefony komórkowe i rozmowy telefoniczne stały się integralną częścią naszego codziennego życia. Często zdarza się, że podczas rozmów telefonicznych musimy wymieniać informacje osobiste, takie jak imię ...
więcej ...
21.07.2023
Jak długo przechowywać dane osobowe w rejestrach RODO?
Ochrona danych osobowych jest obecnie jednym z najważniejszych zagadnień, zarówno dla przedsiębiorstw, jak i dla jednostek administracyjnych. Wejście w życie Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) ...
więcej ...
14.07.2023
Prywatny numer telefonu pracownika - czy można go przetwarzać?
W dzisiejszym świecie, gdzie komunikacja telefoniczna odgrywa ważną rolę w życiu zawodowym, pojawia się pytanie, czy prywatny numer telefonu pracownika może być przetwarzany przez pracodawcę. Odpowiedź na to pytanie ...
więcej ...
07.07.2023
Ocena skutków transferu danych TIA w praktyce
Transfer międzynarodowy danych osobowych stał się powszechną praktyką w erze globalnej gospodarki i cyfrowej komunikacji. Jednakże, w kontekście ochrony danych osobowych, przeprowadzanie takich transferów wiąże się z pewnymi ryzykami...
więcej ...
30.06.2023
RODO a dziennikarze
Twórcy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych(RODO) uznali, że ochrona danych osobowych nie ma charakteru absolutnego i musi być czasem podrzędna w stosunku do ważniejszych praw i wolności. Zostało to dostrzeżone w przypadku ...
więcej ...
23.06.2023
Czy zgoda na przetwarzanie danych osobowych musi być podpisana?
Na początku wytłumaczmy czym jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Otóż wg. art. 4 pkt 11 RODO zgoda to dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia ...
więcej ...
15.06.2023
Rekrutacja zgodna z RODO
Chęć pozyskania przez przedsiębiorcę nowego pracownika niezaprzeczalnie będzie się wiązała z przetwarzaniem danych osobowych potencjalnego pracownika. Nowy pracodawca powinien zadbać, aby odbyła się ona nie tylko sprawnie i rzetelnie ...
więcej ...
02.06.2023
Czy numer rejestracyjny pojazdu jest uznawany za daną osobową?
Czym są dane osobowe? Dane osobowe to wszystkie informacje, które dotyczą zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Przykładem danych osobowych są: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, numer ...
więcej ...
26.05.2023
Nagrywanie rozmów ? kwestie prawne
Czy nagrywanie rozmów jest karalne? Jest to pytanie często zadawane przez osoby, które same podejmują się nagrywania swojej rozmowy, jak również przez tych, którzy dowiedzieli się o fakcie, że rozmowa z ich osobistym udziałem...
więcej ...
19.05.2023
Dokumenty RODO - czy naprawdę są konieczne?
Odpowiadając na pytanie czy dokumenty RODO są naprawdę konieczne musimy się cofnąć do przeszłości i zastanowić czym tak naprawdę jest RODO. Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych zapoczątkowało skrót RODO ...
więcej ...
12.05.2023
Czyje prawa chroni RODO?
Ustawa o ochronie danych osobowych zapewnia bezpieczeństwo osobom fizycznym, których dane osobowe są lub mogą być przetwarzane przez różne organizacje, podmioty, instytucje. Ustawa RODO ma na celu zapobieganie...
więcej ...
28.04.2023
RODO w ubezpieczeniach
Przetwarzanie danych osobowych w branży ubezpieczeniowej to jedno z najistotniejszych działań w tym sektorze. W jakich celach i na podstawie jakich przepisów instytucje ubezpieczeniowe przetwarzają dane osobowe? Ponieważ realizują ...
więcej ...
21.04.2023
RODO w postępowaniach sądowych
Jednym z trudniejszych zagadnień dotyczących RODO jest przetwarzanie danych osobowych w aktach sprawy. Kwestia przetwarzania danych osobowych dotyczących postępowań sądowych, z punktu widzenia RODO, nie doczekała ...
więcej ...
14.04.2023
Bazy marketingowe w odniesieniu do RODO
Czym jest marketingowa baza danych ? To tak naprawdę wszelkie informacje o potencjalnych klientach uporządkowane w zbiory. Informacje zawarte w bazach pozwalają nam lepsze zrozumienie, kreowanie oraz zaspokajanie potrzeb i oczekiwań ...
więcej ...
06.04.2023
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych nie zawsze jest wystarczająca
Zgoda jest z całą pewnością w powszechnym odczuciu najpopularniejszą i (choć błędnie) jedyną podstawą przetwarzania danych osobowych zarówno zwykłych i szczególnych kategorii (tzw. danych wrażliwych). Jako jedna z autonomicznych ...
więcej ...
22.03.2023
Czy RODO obejmuje zdjęcia?
Czy Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich ...
więcej ...
22.03.2023
Podstawowe błędy działów HR pod kątem RODO
Ochrona danych osobowych, w tym przede wszystkim ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (dalej: RODO) oraz ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, dotyczą danych osób fizycznych. W zakładach pracy ...
więcej ...
22.03.2023
Rodo w odniesieniu do filtrów prywatyzujących
Freelancing oraz praca zdalna to w dzisiejszych czasach bardzo modna i wygodna forma wykonywania pracy. Biorąc pod uwagę, że każdy z nas ma różne godziny najlepszej produktywności, miejsca, które pozwalają się skupić i otoczenie, w ...
więcej ...
22.03.2023
Czym jest bezpieczny system informatyczny?
W najprostszej definicji, bezpieczny system to taki, na którym możemy polegać. Wzrost świadomości w dziedzinie bezpieczeństwa informacji sprawia, że coraz większą wagę przykładamy nie tylko do funkcjonalności i walorów użytkowych produktu ...
więcej ...
22.03.2023
Kto odpowiada za naruszenie danych osobowych?
Żeby ustalić kto odpowiada za naruszenie danych osobowych? Żeby ustalić kto odpowiada za naruszenie danych osobowych, konieczne jest ustalenie za co ten podmiot będzie odpowiadał, w skrócie ? czym jest naruszenie danych ...
więcej ...
22.03.2023
Absurdy RODO
Czyli nie wylać dziecka z kąpielą - Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku weszła w życie 25 maja tego samego roku. Od początku budziła spore kontrowersje, strach graniczący z paniką, daleko posunięte asekuranctwo. RODO stało ...
więcej ...
22.03.2023
RODO za granicą
Zaczynając tematykę ,, RODO za granicą '' nasuwa się następujące pytanie : Czy przekazywanie danych osobowych za granicą jest bezpieczne ? RODO ujednoliciło zasady w zakresie przepisów o ochronie danych osobowych w całej Unii Europejskiej ...
więcej ...

Formularz kontaktowy

Wyrażam zgodę na przekazywanie przez Grupa Format informacji marketingowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawą z dnia 16.07.2014 r. - prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2018 poz. 1954).

Minęło 7 godzin od ostatniej rejestracji Ilość dodanych szkoleń:
0
Ilość użytkowników:
0
www.grupaformat.pl