Minęło 7 godzin od ostatniej rejestracji Ilość dodanych szkoleń: 44220 Ilość użytkowników: 29459


Rejestracja


Dane logowania


Login musi posiadać min 5 znaków.
Login może zawierać jedynie litery (bez znaków polskich) i cyfry.


Dane użytkownika

Wybranie błędnego oddziału skutkuje w opóźnionym przyporządkowaniu zakupionego szkolenia do konta
Wodzisław
Żory
Rybnik
Jastrzębie-Zdrój


Oświadczam że znam i akceptuję postanowienia Regulaminu.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez GrupaFormat* w celu realizacji czynności administracyjnych związanych z wystawieniem stosownego zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

Wyrażam zgodę na przekazywanie przez GrupaFormat informacji marketingowych (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r o Ochronie Danych Osobowych: tekst jednolity: Dz.U.2016.922 z późn. zm.; ustawą z dnia 16.07.2014 r. - prawo telekomunikacyjne: Dz.U. z 2014 r. poz. 243 z póżn. zm.).

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U.2016.922 z późn. zm.) informujemy, że:
· administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Grupa Format sp. z o.o. ul. Szeptyckiego 12, 44-240 Żory,
· posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
· Pani/Pana dane będą udostępnione jedynie podmiotowi należącemu do Grupy Format*, który jest Pani/Pana opiekunem sprzedażowym.
*Do Grupy Format należą podmioty: Grupa Format sp. z o.o. sp. k. - oddział Żory, BM Format sp. z o.o sp. k.- oddział Jastrzębie-Zdrój, MW Format Mariusz Waga - oddział Rybnik, Grupa Format Wodzisław sp. z o.o. - oddział WodziławJesteś już zarejestrowany ?


Zapraszamy do skorzystania z szerokiej oferty naszych szkoleń. W razie wątpliwości bądź pytań prosimy o kontakt z naszym działem obsługi.

Szkolenia
Minęło 7 godzin od ostatniej rejestracji Ilość dodanych szkoleń: 44220 Ilość użytkowników: 29459


www.grupaformat.pl