Rejestracja


Dane logowania


Login musi posiadać min 5 znaków.
Login może zawierać jedynie litery (bez znaków polskich) i cyfry.


Dane użytkownika

Wybranie błędnego oddziału skutkuje w opóźnionym przyporządkowaniu zakupionego szkolenia do konta
Wodzisław
Żory
Rybnik
Jastrzębie-Zdrój


Oświadczam że znam i akceptuję postanowienia Regulaminu.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez GrupaFormat* w celu realizacji czynności administracyjnych związanych z wystawieniem stosownego zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

Wyrażam zgodę na przekazywanie przez GrupaFormat informacji marketingowych (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r o Ochronie Danych Osobowych: tekst jednolity: Dz.U.2016.922 z późn. zm.; ustawą z dnia 16.07.2014 r. - prawo telekomunikacyjne: Dz.U. z 2014 r. poz. 243 z póżn. zm.).

Oświadczam, iż zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania moich danych osobowych.Jesteś już zarejestrowany ?


Minęły 3 godziny od ostatniej rejestracji Ilość dodanych szkoleń:
0
Ilość użytkowników:
0


www.grupaformat.pl