Rejestracja


Dane logowania


Login musi posiadać min 5 znaków.
Login może zawierać jedynie litery (bez znaków polskich) i cyfry.


Dane użytkownika

Wybranie błędnego oddziału skutkuje w opóźnionym przyporządkowaniu zakupionego szkolenia do konta
Żory
Rybnik
Jastrzębie-Zdrój


Oświadczam że znam i akceptuję postanowienia Regulaminu.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez GrupaFormat* w celu realizacji czynności administracyjnych związanych z wystawieniem stosownego zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

Wyrażam zgodę na przekazywanie przez Grupa Format informacji marketingowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawą z dnia 16.07.2014 r. - prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2018 poz. 1954).

Oświadczam, iż zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania moich danych osobowych.Jesteś już zarejestrowany ?


Minęło 10 godzin od ostatniej rejestracji Ilość dodanych szkoleń:
0
Ilość użytkowników:
0


www.grupaformat.pl