Rejestracja


Dane logowania


Login musi posiadać min 5 znaków.
Login może zawierać jedynie litery (bez znaków polskich) i cyfry.

Dane użytkownika

Wybranie błędnego oddziału skutkuje w opóźnionym przyporządkowaniu zakupionego szkolenia do konta
Zabrze
Żory
Jastrzębie-Zdrój


Oświadczam że znam i akceptuję postanowienia Regulaminu.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, art. 7 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), przez Grupę Format sp. z o.o. sp. k. w celu założenia konta na platformie internetowej: www.grupaformat.pl, Zgodnie z art. 7 ust. 3 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych zostałem/am poinformowany/a o prawie do wycofania zgody w dowolnym momencie, co oznacza brak możliwości dalszego korzystania z konta, Nie wpłynie to jednak na zgodność z prawem przetwarzania w okresie od momentu wyrażenia zgody do chwili jej wycofania.

Wyrażam zgodę na przekazywanie przez Grupa Format informacji marketingowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawą z dnia 16.07.2014 r. - prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2018 poz. 1954).

Oświadczam, iż zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania moich danych osobowych.

Zweryfikuj się z reCaptcha, aby móc założyć konto
Jesteś już zarejestrowany ?


Minęła 1 godzina od ostatniej rejestracji Ilość dodanych szkoleń:
0
Ilość użytkowników:
0
www.grupaformat.pl