Klauzula informacyjna w sprawie przetwarzania danych osobowych

Na podstawie art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, informuję Pana/Panią, że:

Administratorem Pana/i Danych jest:
Grupa Format Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Żorach (44-240) przy ul. Szerokiej 1, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy pod nr KRS: 0000573666, posługującego się NIP: 6342845241, REGON: 362415686, w imieniu której działają prezes zarządu Agnieszka Szołtysek oraz wiceprezes zarządu Sylwia Miedzianowska.
Inspektor Ochrony Danych
Marcin Wowk, iod@grupaformat.pl
Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu:
Podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest: obowiązek ten wynika z przepisu prawa, na podstawie którego prowadzona jest Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. Dz. U. 2017 poz. 1632) / podpisana umowa współpracy / wyrażona zgoda.
Informacja o przekazywaniu danych do innych podmiotów:
Okres przechowywania danych:
Pani/Pana dane będą przechowywane przez 5 lat licząc od roku kolejnego w którym odbyło się szkolenie/ Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres realizacji umowy/ Pani/Pana dane będą przechowywane na czas realizacji zamówienia.
Ma Pani/Pan prawo do:

Witaj

Zapraszamy do skorzystania z szerokiej oferty naszych szkoleń. W razie wątpliwości bądź pytań prosimy o kontakt z naszym działem obsługi.
Szkolenia

Minęło 9 godzin od ostatniej rejestracji Ilość dodanych szkoleń:
0
Ilość użytkowników:
0


www.grupaformat.pl