Opieka z zakresu
IOD i Ochrony danych osobowych

Budujmy firmy, razem

Darmowa wycena

Stała współpraca

Opieka wykwalifikowanego Inspektora Ochrony Danych nad Państwa podmiotem oraz wdrożenie i szybka pomoc w dostosowaniu firmy do prawidłowego przetwarzania danych osobowych

OPIEKA IOD


W skład wyżej wymienionej umowy wchodzi możliwość powołania wykwalifikowanego pracownika naszej firmy na funkcję Inspektora Ochrony Danych w Państwa podmiocie.
Otrzymujecie opiekę przez cały okres trwania umowy, a także sporządzenie lub aktualizacja dokumentacji z zakresu ochrony danych.
Współpraca z naszym IOD gwarantuje wsparcie w codziennych zagadnieniach RODO, spersonalizowany komplet dokumentacji oraz pomoc w czasie kontroli Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Opieka IOD to stała opieka specjalistów oraz doradztwo w prowadzeniu korespondencji z UODO. Aktualności RODO będą automatycznie udostępniane na platformie bez dodatkowych opłat (podczas trwania umowy)

Opieka ODO w firmach i jednostkach budżetowych


Od momentu wejścia w życie Ogólnego Rozporządzenia Ochrony Danych (RODO), każdy podmiot ma obowiązek działać zgodnie z jego przepisami, dlatego po zarejestrowaniu się na naszej platformie mają Państwo dostęp do wzorów dokumentacji wraz z zarządzeniem/uchwałą wprowadzającymi treść dokumentów w życie.
Opracowanie dokumentacji zgodnie ze specyfiką podmiotu odbywa się przy współpracy z naszymi specjalistami za pomocą rozmowy telefonicznej lub poczty elektronicznej.
Dokumenty są przygotowane " na gotowo pod podpis". Zapewniamy również wsparcie w trakcie wdrażania rozwiązań Rodo w praktyce. Administrator Danych Osobowych otrzymuje szkolenie w formie e-learningu.

Opieka IOD lub ODO
- stacjonarna


W ofercie posiadamy również możliwość skorzystania z przyjazdu IOD do państwa jednostki oraz przeprowadzenia weryfikacji dokumentacji z zakresu ochrony danych osobowych.  Daje to możliwość przeprowadzenia osobistych konsultacji w zakresie RODO. Nasz pracownik ma wdraża praktyczne rozwiązań z zakresu ochrony danych osobowych w Państwie jednostce.
Rzetelnie sporządzona dokumentacja oraz zapewnione bezpieczeństwo w zakresie Ochrony Danych Osobowych

Przebieg współpracy

Ponad 50 osób dba o bezpieczne przetwarzanie danych w Twojej fimie lub jednostce

Rozmowa z opiekunem, zbadanie potrzeb


Współpraca rozpoczyna się od konsultacji z opiekunem klienta, który dopiera najlepsze rozwiązania dla Państwa na podstawie informacji uzyskanych w czasie badania potrzeb.

Praca nad dokumentacją i wdrożeniem procedur


Pracownik przygotowujący dokumentację pozostaje w stałym kontakcie z przedstawicielem jednostki lub firmy. Służy on swoją radą i pomocą oraz pomaga w trakcie wdrożenia gotowych rozwiązań mających ułatwić codzienne stosowanie zagadnień związanych z RODO.

Dostęp do Platformy, aktualizacje, zmiany przepisów


Nasza platforma zapewnia stały dostęp do informacji o zmieniających się przepisach. Dzięki regularnie pojawiającym się szkoleniom pozwala na rozwijanie swoich umiejętności. Za jej pośrednictwem przekazujemy aktualizacje obowiązujących procedur.

Formularz kontaktowy

Wyrażam zgodę na przekazywanie przez Grupa Format informacji marketingowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawą z dnia 16.07.2014 r. - prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2018 poz. 1954).

Minęło 29 minut od ostatniej rejestracji Ilość dodanych szkoleń:
0
Ilość użytkowników:
0
www.grupaformat.pl