Polityka bezpieczeństwa Informacji

Analiza Zasadności Powołania DPO

Rejestr Czynności Przetwarzania

Analiza Ryzyka RODO

Regulamin Monitoringu

Instrukcja Zarządzania Systemami Informatycznymi

W wyjątkowych sytuacjach jeśli będzie tego wymagała specyfikacja danego podmiotu, przygotujemy także Rejestr Kategorii Czynności Przetwarzania oraz Ocenę Skutków Ryzyka. 

Stała opieka specjalistów

Doradztwo w prowadzeniu korespondencji z UODO

Wszystkie wymagane produkty dostępne będą na naszej platformie internetowej

Nowe produkty będą automatycznie dodawane na platformę bez dodatkowych opłat (podczas trwania umowy)

Rzetelnie sporządzona dokumentacja

Zapewnione bezpieczeństwo w zakresie Ochrony Danych Osobowych

Szkolenie dla Administratora Danych

Minęła 1 godzina od ostatniej rejestracji Ilość dodanych szkoleń:
0
Ilość użytkowników:
0


www.grupaformat.pl