Wypadki przy pracy i choroby zawodowe

Przygotowane przez naszych ekspertów materiały oraz wzory dokumentów ułatwią pracodawcy odpowiednie uzupełnienie wymaganej dokumentacji w sytuacji wystąpienia wypadku przy pracy bądź choroby zawodowej: Rejestr wypadków przy pracy, Karta wypadku, Karta wypadku w drodze do lub z pracy, Protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy, Postanowienie powypadkowe, Wyjaśnienia poszkodowanego, Statystyczna Karta Wypadku, Zgłoszenie podejrzenia choroby zawodowej. W razie trudności nasi specjaliści pomogą Państwu wypełnić dokumentację oraz poinformują, co dalej należy z nią zrobić. Podstawa prawna: ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lipca 1998 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz sposobu ich dokumentowania, a także zakresu informacji zamieszczanych w rejestrze wypadków przy pracy.

Minęły 2 godziny od ostatniej rejestracji Ilość dodanych szkoleń:
0
Ilość użytkowników:
0
www.grupaformat.pl