Instrukcja Bezpiecznego Wykonywania Robót

Instrukcja Bezpiecznego Wykonywania Robót (IBWR) przedstawia sposoby zapobiegania zagrożeniom związanym z wykonywaniem robót budowlanych i powinna być opracowana przez kierownika budowy, kierownika robót lub majstra. IBWR zobowiązani są opracować pracownicy sił własnych i podwykonawczych na budowach. Przed rozpoczęciem realizacji zadania, z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym należy opracować, sprawdzić i uzyskać akceptację IBWR kierownika budowy i kierownika robót.

Obowiązek sporządzenia IBWR dotyczy zakresu prac określonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane:

 • stwarzających zagrożenie promieniowaniem jonizującym;
 • których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a w szczególności przysypania ziemią lub upadku z wysokości;
 • przy prowadzeniu których występują działania substancji chemicznych lub czynników biologicznych zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi;
 • stwarzających zagrożenie promieniowaniem jonizującym;
 • prowadzonych w pobliżu linii wysokiego napięcia lub czynnych linii komunikacyjnych;
 • stwarzających ryzyko utonięcia pracowników;
 • prowadzonych w studniach, pod ziemią i w tunelach;
 • wykonywanych przez kierujących pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych;
 • wykonywanych w kesonach (skrzynie stalowe lub żelbetowe, posiadające szczelne ściany i otwarte dno), z atmosferą wytwarzaną ze sprężonego powietrza;
 • wymagających użycia materiałów wybuchowych;
 • prowadzonych przy montażu i demontażu ciężkich elementów prefabrykowanych (np. płyty stropowe).
Minęło 4 godzin od ostatniej rejestracji Ilość dodanych szkoleń:
0
Ilość użytkowników:
0
www.grupaformat.pl