Zdalny audyt dokumentacji BHP

Za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w podmiocie odpowiada pracodawca. To on jest najważniejszą osobą, która opracowuje i wdraża procedury poprawiające bezpieczeństwo na stanowiskach pracy. Pracodawca z tego tytułu ma także największą odpowiedzialność w zakresie BHP. W celu ułatwienia realizacji obowiązków, a także wsparcia merytorycznego przedstawiamy Zdalny audyt dokumentacji BHP. Nasi specjaliści z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy przeanalizują Państwa dokumentację a następnie przygotują Raport z audytu wraz z zaleceniami pokontrolnymi.

Dokumenty wchodzące w skład badania audytowego:

  • Instrukcje BHP
  • Oceny Ryzyka Zawodowego
  • Rejestr wypadków przy pracy
  • Dokumentacja dotycząca ostatniej kontroli PIP
  • Wykaz prac szczególnie niebezpiecznych
  • Wykaz chorób zawodowych

W przypadku braku zasadności posiadania danego dokumentu, prosimy o tym fakcie poinformować audytora. W celu przeprowadzenia rzetelnego audytu należy także udzielić odpowiedzi na kilka dodatkowych pytań.

Minęły 2 godziny od ostatniej rejestracji Ilość dodanych szkoleń:
0
Ilość użytkowników:
0
www.grupaformat.pl