Inne


Szkolenie z zakresu Pracy Zdalnej i Kontroli Trzeźwości

Mając na uwadze wejście w życie nowych zmian dotyczących prowadzenia pracy zdalnej czy przeprowadzaniem kontroli trzeźwości pracowników w miejscu pracy ...


Regulamin Pracy Zdalnej

Zgodnie z nowelizacją Kodeksu Pracy zasady wykonywania pracy zdalnej powinny być określone w regulaminie


AML - Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

AML/CFT to regulacje z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.


Szkolenie z zakresu cyberbezpieczeństwa

Szkolenie skierowane do kadry zarządzającej oraz pracowników administracyjnych, użytkowników komputerów i innych urządzeń z dostępem do Internetu, nie będących specjalistami z zakresu bezpieczeństwa IT.


Opieka BDO

Opieka BDO, czyli gospodarowanie odpadami i opakowania pozwala na przekazanie większości działań z tego zakresu Naszej Firmie.


IOD – aplikacja

Aplikacja, ułątwiająca pracę Inspektora w obsługiwanych podmiotach obowiązki nałożone przez RODO.


Jednolita Analiza Kontrolna KRI

Sprawdzenia na jakim poziomie kształtuje się poziom utraty danych osobowych.


Kontrola Zarządcza w Jednostkach Oświatowych

Ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy.


Kontrola Zarządcza w Placówkach Ochrony Zdrowia

Ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy.


Kontrola Zarządcza w Urzędach Miast i Gmin

Minęło 12 godzin od ostatniej rejestracji Ilość dodanych szkoleń:
0
Ilość użytkowników:
0
www.grupaformat.pl