Regulamin pracy zdalnej

Zgodnie z nowelizacją Kodeksu Pracy zasady wykonywania pracy zdalnej powinny być określone w regulaminie

Przepisy zakładają, że regulaminie powinny zawrzeć się takie informacje, jak:
 1. grupa lub grupy pracowników, którzy mogą być objęci pracą zdalną
 2. zasady:
  • pokrywania przez pracodawcę kosztów;
  • ustalania ekwiwalentu pieniężnego;
  • porozumiewania się pracodawcy i pracownika wykonującego pracę zdalną, w tym sposób potwierdzania obecności na stanowisku pracy przez pracownika wykonującego pracę zdalną;
  • kontroli wykonywania pracy przez pracownika wykonującego pracę zdalną;
  • kontroli w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
  • kontroli przestrzegania wymogów w zakresie bezpieczeństwa i ochrony informacji, w tym procedur ochrony danych osobowych;
  • instalacji, inwentaryzacji, konserwacji, aktualizacji oprogramowania i serwisu powierzonych pracownikowi narzędzi pracy, w tym urządzeń technicznych.
  • Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom przygotowaliśmy dokument pn. „Regulamin Pracy Zdalnej”, który zawiera wymagane przepisami prawa informacje.
Minęło 11 godzin od ostatniej rejestracji Ilość dodanych szkoleń:
0
Ilość użytkowników:
0
www.grupaformat.pl