Kontakt

Mariusz Waga MW Format

NIP: 6331765780

Rybnik
ul. Rynek 13 44-200 Rybnik

tel. 536 526 615

e-mail: rybnik@grupaformat.pl
Nr rachunku bankowego:
47 1050 1605 1000 0091 4208 4467

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, art. 7, art. 8 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego adresu e-mail w celach kontaktowych.


Powrót do wyboru oddziału
Minęły 2 godziny od ostatniej rejestracji Ilość dodanych szkoleń:
0
Ilość użytkowników:
0


www.grupaformat.pl