Klauzule informacyjne - KontrahenciKLAUZULA INFORMACYJNA
do przetwarzania danych osobowych

Kontrahenci

Na podstawie art. 13 ust. 1,2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, informuję Pana/Panią, że:

Administratorem Pana/Pani Danych jest: Grupa Format Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Żorach (44-240) przy ul. Szerokiej 1, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy pod nr KRS: 0000573666, posługującego się NIP: 6342845241, REGON: 362415686, w imieniu której działają prezes zarządu Agnieszka Szołtysek oraz wiceprezes zarządu Sylwia Miedzianowska.
Dane kontaktowe IOD: Marcin Wowk iod@grupaformat.pl
Pana/Pani dane będą przetwarzane w celu:

Realizacji zamówienia / usługi/ podpisanej umowy.

Podstawą do przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest:

Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 poz. 351) / podpisana

przez Panią/Pana umowa.

Informacja o przekazywaniu danych do innych podmiotów:

Pana / Pani dane są przekazywane do:

- Biura Rachunkowego – w celu obsługi rozliczeń.

- Kancelarii Prawnej- tylko w momencie gdy nastąpi zajęcie komornicze.

- Sądu – tylko w momencie dochodzenia roszczeń.

Pana/Pani dane nie są przekazywane do organizacji międzynarodowych oraz państw trzecich.

Okres przechowywania danych:

Pana/Pani dane będą przechowywane przez okres trwania współpracy.

Ma Pan/Pani prawo do:


  • dostępu do swoich danych oraz możliwość ich sprostowania,
  • ograniczenia przetwarzania swoich danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Podane przez Pana/Panią dane są:

Przekazane na podstawie realizacji zapisów umowy oraz przepisów prawa: Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 poz. 351). Niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości realizacji zamówienia / usługi.

Pana/Pani dane:

Nie podlegają zautomatyzowanemu systemowi podejmowania decyzji ani profilowaniu.

   
   
Witaj

Zapraszamy do skorzystania z szerokiej oferty naszych szkoleń. W razie wątpliwości bądź pytań prosimy o kontakt z naszym działem obsługi.
Kontakt

Minęło 18 minut od ostatniej rejestracji Ilość dodanych szkoleń:
0
Ilość użytkowników:
0