Przeprowadź z nami
Audyt Bezpieczeństwa Informacji

w swojej firmie
lub jednostce.

Darmowa wycena

Audyt Bezpieczeństwa Informacji

Z nami przeprowadzisz kompleksowy Audyt Bezpieczeństwa Informacji zgodny z ISO 27001. Jako firma z wieloletnim doświadczeniem i wykwalifikowaną kadrą pomożemy Ci zbadać i usprawnić obszary związane z przetwarzaniem informacji w Twojej firmie.

AUDYT RODO


Audyt RODO weryfikuje czy procedury i dokumenty związane z Ochroną Danych Osobowych zostały wdrożone w prawidłowy sposób. Sprawdzimy czy RODO, wskazuje ewentualne błędy i braki w dokumentacji, pozwala nakreślić zakres prac koniecznych do wprowadzenia RODO oraz przygotować się do kontroli Urzędu Ochrony Danych.

AUDYT KRI


Zweryfikujemy prawidłowość stosowania rozliczalności, integralności oraz poufności danych osobowych zgodnie z wytycznymi Krajowych Ram Interoperacyjności. Dzięki temu badaniu będziesz w stanie zidentyfikować słabe punkty w swojej organizacji w procesie przetwarzania danych.

AUDYT AML


Ocenimy, czy jednostka posiada wymaganą dokumentację z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu. Sprawdzimy jednocześnie stopień wdrożenia rozwiązań dedykowany dla danej organizacji zgodnie z kategorią do której należy.

Audyty przeprowadzane przez naszą firmę są zgodne z normą ISO 27001
i pozwalają na uzyskanie stosownego zaswiadczenia.

Formularz kontaktowy

Wyrażam zgodę na przekazywanie przez Grupa Format informacji marketingowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawą z dnia 16.07.2014 r. - prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2018 poz. 1954).

Minęła 1 godzina od ostatniej rejestracji Ilość dodanych szkoleń:
0
Ilość użytkowników:
0
www.grupaformat.pl