MONITORING WIZYJNY – Oświata

Ustawa o ochronie danych osobowych, dostosowująca polskie przepisy do wymagań rozporządzenia Parlamentu Europejskiego (RODO), zmieniła m.in. Prawo oświatowe. Od 25 maja 2018 obowiązują nowe warunki w sprawie monitoringu w jednostkach oświatowych.

Dlatego z myślą o jednostkach oświatowych przygotowany został dokument określający: 
  • cel, zakres, zasady i miejsca zastosowania monitoringu; 
  • regulacje dotyczące obowiązku informacyjnego, wraz ze wzorem klauzuli informacyjnej;
  • regulacje dotyczące udostępniania zapisów z monitoringu, wraz ze wzorami wniosku o udostępnienie nagrań i ewidencji tych wniosków.
oraz:
  • wzór ewidencji pracowników upoważnionych do pracy z systemem monitoringu;
  • wzór oświadczenia dla pracowników z zapoznaniem się z regulacjami dotyczącymi monitoringu wizyjnego.


Podstawa prawna:
  1. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
  2. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Z 2018r. poz. 1000 z dnia 24.05.2018 r.),
  3. Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2016r. poz. 1432 z późn. zm.),
  4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. Z 2018 r. poz 917),
  5. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. Z 2018 r. poz. 996).


Minęło 42 godzin od ostatniej rejestracji Ilość dodanych szkoleń:
0
Ilość użytkowników:
0


www.grupaformat.pl