Dokumenty RODO

Od dziesięciu lat współtworzymy markę "Grupa Format", będącą pionierem w dziedzinie szkoleń, archiwizacji, implementowania, oraz audytów dokumentacji w obszarze sektora publicznego i niepublicznego w zakresie Ochrony Danych Osobowych, a także Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.

Macie Państwo całodobowy dostęp do naszej Platformy internetowej (www.grupaformat.pl).

Wszystkie dokumenty znajdują się w jednym miejscu, więc bez zbędnego wysiłku, możecie je ponownie wykorzystać. W momencie konieczności sporządzenia nowego dokumentu, udostępnimy go Państwu na platformie, a nasi specjaliści pomogą go wdrożyć.

Nasza działalność zorientowana jest na:

 • natychmiastową reakcję na potrzeby rynku;
 • prostotę działania;
 • praktyczne rozwiązania dla sektora publicznego oraz prywatnego;
 • wsparcie prawno-merytoryczne.

Jesteśmy grupą ekspertów, działającą w obszarze:

 • Ochrony Danych Osobowych;
 • Krajowych Ram Interoperacyjności (KRI);
 • Norma BS ISO/IEC 27001:2013;
 • BHP, ochrona PPOŻ.
 • Podmiotów publicznych;
 • Podmiotów niepublicznych;
 • Inspektorów Ochrony Danych;
 • Administratorów (Danych Osobowych);
 • Klientów, którzy potrzebują kompleksowej pomocy w zakresie ochrony danych osobowych.

Wszelkie dokumenty czy procedury, które będą Państwo obowiązywać, przygotowujemy i wdrażamy zgodnie z wszelkimi normami.Minęły 3 minuty od ostatniej rejestracji Ilość dodanych szkoleń:
0
Ilość użytkowników:
0


www.grupaformat.pl