Umowa RODO

Kompleksowa obsługa roczna z zakresu ochrony danych osobowych dedykowana jest dla podmiotów publicznych, podmiotów niepublicznych, Inspektorów Ochrony Danych, Administratorów Danych, klientów, którzy potrzebują całościowej pomocy w zakresie ochrony danych osobowych.

PRZYGOTOWANIE DOKUMENTACJI

Od momentu wejścia w życie Ogólnego Rozporządzenia Ochrony Danych (RODO), każdy podmiot ma obowiązek działać zgodnie z jego zapisami, dlatego aby Państwa zabezpieczyć, po zarejestrowaniu na naszej platformie, do 24 h klient ma dostępną dokumentację wraz zarządzeniem/uchwałą wprowadzającymi treść dokumentów w życie.
Opracowanie dokumentacji zgodnie ze specyfiką podmiotu odbywa się przy współpracy z naszymi specjalistami za pomocą rozmowy telefonicznej lub poczty elektronicznej.

STWIERDZENIE ZASADNOŚCI POWOŁANIA DPO (Inspektora Ochrony Danych)

Każdy podmiot publiczny/niepubliczny, ma obowiązek posiadać dokument stwierdzający, czy w danym podmiocie jest konieczność czy nie ma konieczności powołania IOD wraz z uzasadnieniem.

DOSTĘP DO WSZYSTKICH PRZESŁANEK LEGALIZUJĄCYCH RODO

Klient otrzymuje wzory klauzul informacyjnych do zastosowania w danej sytuacji (np.: dla pracownika, do rekrutacji), wzory umów powierzania danych, zgody na przetwarzanie danych.

KORZYŚCI PŁYNĄCE DLA PAŃSTWA ZWIĄZANE Z PODJĘCIEM WSPÓŁPRACY

  • Stała opieka specjalistów;
  • Pomoc przy korespondencji z UODO;
  • Wszystkie wymagane produkty dostępne będą na naszej platformie internetowej;
  • Nowe produkty będą automatycznie dodawane na platformę bez dodatkowych opłat;
  • Będą Państwo na bieżąco informowani o zmianach w przepisach prawa;
  • Rzetelnie sporządzona dokumentacja;
  • Dostęp do platformy internetowej 24h/dobę;
  • Zapewnione bezpieczeństwo w zakresie Ochrony Danych Osobowych;
  • Jedno szkolenie do wyboru (dla Administratora, Inspektora ODO lub osoby przetwarzającej dane)

To wszystko oferujemy przez cały 1 rok bez ponoszenia dodatkowych kosztów!


Minęła 1 godzina od ostatniej rejestracji Ilość dodanych szkoleń:
0
Ilość użytkowników:
0


www.grupaformat.pl