Polityka postępowania w sektorze ochrony zdrowia

Polityka Postępowania została stworzona z uwzględnieniem specyfiki podmiotów medycznych oraz zgodności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Cel dokumentu

Celem niniejszego dokumentu jest zapewnienie należytej ochrony danych pacjentów, wynikającego z ich przetwarzania na terenie placówki, biorąc pod uwagę fundamentalny cel w zachowaniu ochrony życia i zdrowia pacjentów. Dokument wspomaga sektor ochrony zdrowia we wdrażaniu postanowień RODO. Obejmuje najważniejsze kwestie;

realizację art. 5 RODO w zakresie przetwarzania danych osobowych;
  • bezpieczeństwo przetwarzania zgodnie z procedurami;
  • należyte środki ochrony fizycznej, teleinformatycznej i organizacyjnej wynikające ze specyfik podmiotu;
  • pseudoanonimizacje danych;
  • udostępnianie danych zgodnie z normami prawnymi;
  • zgłaszanie w ciągu 72 h organowi nadzorczemu naruszeń ochrony danych, oraz osób, których dane mogły zostać naruszone;
  • realizacje praw przysługujących pacjentom.


Minęło 6 godzin od ostatniej rejestracji Ilość dodanych szkoleń:
0
Ilość użytkowników:
0


www.grupaformat.pl