array(0) { } array(1) { ["user"]=> NULL }
 

Ocena Pracy Nauczyciela

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom przygotowaliśmy szczegółowy opis oceny pracy nauczyciela wraz z wnioskami i kartami oceny, znajdującymi się w załącznikach. Nasz profesjonalny produkt pozwoli Państwu odpowiednio przygotować się i przeprowadzić oceny pracy swoich nauczycieli, a co za tym idzie spełnić obowiązek wynikający z art. 6a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. 2018 poz. 967) oraz §9 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli, zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz trybu postępowania odwoławczego.

Stanowisko nauczyciela jest jednym z najważniejszych zawodów zaufania publicznego w naszym społeczeństwie, dlatego ważne jest, aby otrzymywał on odpowiednie wsparcie, ale także by był regularnie oceniany. Dyrektor placówki oświatowej ma prawo zasięgnąć opinii innych organów, jak rada rodziców, czy samorząd uczniowski, ale to na nim spoczywa ostateczna ocena pracy nauczyciela.

Korzystając z naszej propozycji, oceny pracy nauczyciela można dokonać w prosty i przejrzysty sposób. Wraz z całym opisem otrzymują Państwo gotowe wnioski i karty, niezbędne do prawidłowego sporządzenia oceny pracy nauczyciela. Pełny spis załączników:
  • Karta oceny pracy nauczyciela;
  • Karta oceny pracy nauczyciela religii;
  • Wniosek o ocenę pracy;
  • Wniosek o ocenę pracy nauczyciela religii;
  • Wniosek o ponowną ocenę pracy;
  • Wniosek o opinię samorządu uczniowskiego w sprawie oceny pracy nauczyciela;
  • Wniosek rady rodziców o ocenę pracy nauczyciela;
  • Wniosek o opinię doradcy metodycznego w sprawie oceny pracy nauczyciela.


Minęły 3 minuty od ostatniej rejestracji Ilość dodanych szkoleń:
0
Ilość użytkowników:
0


www.grupaformat.pl