Dokumenty Polityka Bezpieczeństwa Informacji

Szkoląc pracowników placówek publicznych oraz firm prywatnych, wdrażając wymaganą dokumentację, oraz przeprowadzając audyty, wykorzystujemy zarówno nowatorskie, jak i tradycyjne metody działania. Tworzymy również własne koncepcje wykonania usług, oparte na połączeniu wiedzy specjalistycznej i trenerskiej, po to, by przyswajanie wiedzy prawniczej miało swoje przełożenie na praktyczne rozwiązania. Działamy ze świadomością, iż przepisy prawa nie są martwymi zapisami, a powinny odzwierciedlać stan faktyczny.

Proponujemy Państwu jednorazowe opracowanie Polityki Bezpieczeństwa Informacji, przygotowanej z uwzględnieniem indywidualnego zakresu działania każdego podmiotu.
Ogromne doświadczenie i wypracowane standardy zaowocowały stworzeniem dokumentu, posiadającego szereg danych potrzebnych Administratorowi Danych lub powołanemu Inspektorowi Danych Osobowych (w podmiotach, których powołanie IOD dotyczy), aby wykazać oraz w przejrzysty sposób, w jednym miejscu zawrzeć wszelkie informacje dotyczące ochrony danych, takie jakie: wykaz upoważnionych pracowników, wykaz zbiorów i miejsc, w których do przetwarzania dochodzi, wykaz umów powierzenia danych. Dokument, jest także dobrą podstawą dla tych z Państwa, którzy zadania wskazane przez RODO chcą opracować samodzielnie, jednakże korzystając z naszej oferty mają idealną bazę do dalszych działań.

ZAKRES POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI

 1. Zakres stosowania
 2. Definicje przyjęte w analizie legalności przetwarzania danych osobowych
 3. Obowiązki osób przetwarzających dane osobowe
 4. Obszary przetwarzania danych osobowych
 5. Charakterystyka zbiorów danych osobowych
 6. Organizacja systemu ochrony danych osobowych
 7. Obowiązywanie dokumentu

Wykaz załączników

 • załącznik nr 1 - wzór upoważnień,
 • załącznik nr 2 - wykaz obszarów przetwarzania danych osobowych,
 • załącznik nr 3 - wykaz zbiorów danych osobowych,
 • załącznik nr 4 - wniosek o realizację praw osób których dane dotyczą,
 • załącznik nr 5 - rejestr naruszeń ochrony danych osobowych,
 • załącznik nr 6 - rejestr umów powierzenia danych osobowych,
 • załącznik nr 7 - ewidencja wydanych upoważnień do przetwarzania danych osobowych,
 • załącznik nr 8 - wykaz środków fizycznych, technicznych oraz organizacyjnych stosowanych w celu zabezpieczenia danych oraz informacji,
 • załącznik nr 9 - powołanie Inspektora Ochrony Danych,
 • załącznik nr 10 - powołania Administratora Systemów Informatycznych.


 • Minęło 42 godzin od ostatniej rejestracji Ilość dodanych szkoleń:
  0
  Ilość użytkowników:
  0


  www.grupaformat.pl