Vademecum Administratora Danych Osobowych - szkolenie

Nieustające zainteresowanie zmianami w przepisach prawa dotyczących ochrony danych osobowych, zaowocowało stworzeniem szkolenia dedykowanego dla Administratorów Danych.
Szkolenie to zapewnia nabycie wiedzy potrzebnej do jak najlepszego wypełnienia zadań i obowiązków, jakie RODO nakłada na każdego Administratora.

Głównym zadaniem Administratora Danych jest określenie zakresu, celów i procedur przetwarzania danych osobowych, a także opracowanie i wdrożenie środków technicznych i organizacyjnych, adekwatnych do specyfiki działalności podmiotu. Środki te powinny być poddawane okresowym przeglądom i aktualizacjom, co pozwoli na optymalne zabezpieczenie danych w zgodzie z Rozporządzeniem.

Przy naszej pomocy Administrator Danych dowie się, jak odpowiednio: wypełnić zadania dotyczące zasad przetwarzania danych zwykłych oraz szczególnych, ustalić procedury pobierania danych osobowych, spełnić obowiązek informacyjny oraz jak dopełnić wszelkich innych działań podejmowanych na danych osobowych.
Decydując się na skorzystanie z naszej oferty, otrzymują Państwo gwarancję odpowiedniego przygotowania się do wypełnienia zadań, będących fundamentem bezpiecznej działalności podmiotu w zakresie ochrony danych.


Minęły 3 godziny od ostatniej rejestracji Ilość dodanych szkoleń:
0
Ilość użytkowników:
0


www.grupaformat.pl