Vademecum Inspektora Ochrony Danych - szkolenie

Wychodząc na przeciw Państwa oczekiwaniom, stworzyliśmy szkolenie dedykowane osobom pełniącym funkcję Inspektora Ochrony Danych. Szkolenie to pozwoli nabyć odpowiednią wiedzę, rozwiać wszelkie wątpliwości oraz pomóc określić zakres zadań wynikających z obejmowania tego stanowiska. 

Reforma prawa ochrony danych osobowych nałożyła na Inspektorów obowiązek posiadania fachowej wiedzy na temat prawa i praktyk stosowanych w tej dziedzinie. Szereg zadań i obowiązków, powierzonych Inspektorowi ochrony danych, powinien być poparty odpowiednim zasobem wiedzy, który pozwoli pełnić funkcję w sposób prawidłowy, świadomy oraz co ważne odpowiedzialny. 

Inspektor bierze udział we wszystkich sprawach dotyczących zapewnienia ochrony danych osobowych, jest stosownie wspierany przez Administratora w wypełnianiu swoich zadań, za które nie może być karany ani odwołany. Osoba pełniąca ta funkcje powinna cechować się należytą dyskrecją oraz nieposzlakowaną opinią, dzięki którym będzie w stanie sprostać wymogom przepisów prawa. 

Dzięki naszemu szkoleniu Inspektor Ochrony Danych Osobowych będzie mógł odpowiednio wspomagać Administratora Danych oraz pracowników w spoczywających na nich obowiązkach, właściwego przeszkolenia personelu, kontrolowania wdrażania procedur zwiększających bezpieczeństwo danych w podmiocie oraz udzielania należytych informacji osobom wnioskującym, a także organowi nadzorczemu. 

Nasza propozycja gwarantuje odpowiednie przygotowanie do pełnienia tak ważnej roli w rozwoju Państwa podmiotu oraz podniesienie jego prestiżu na tle pozostałych.


Minęły 3 godziny od ostatniej rejestracji Ilość dodanych szkoleń:
0
Ilość użytkowników:
0
www.grupaformat.pl