Szkolenie z zakresu metodyki

Skrypt kursu Metodyki prowadzenia instruktażu BHP na stanowisku pracy do kształcenia na odległość


Spis treści

Wprowadzenie w wybrane zagadnienia z psychologii i andragogiki 3
 I. Wstęp 3
 II. Przedmiot i metody psychologii 4
 III. Psychologia pedagogiczna  5
 IV. Wnioski pedagogiczne 6
 V. Zasady doboru treści programu 7
 VI. Wybrane zagadnienia z andragogiki 8
Elementarna wiedza o procesie nauczania/uczenia się 11
 I. Precyzowanie celów nauczania 11
 II. Klasyfikacja zasad nauczania 13
 III. Charakterystyka zasad nauczania 13
 IV. Metody nauczania 28
 V. Metody dydaktyczne 29
Metodyka instruktażu ogólnego i stanowiskowego 32
 I. Organizacja szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy 32
 II. Szkolenia metodyki instruktażu stanowiskowego BHP 35
 III. Metody dydaktyczne w szkoleniach BHP 38
 IV. Załączniki 44


Minęło 6 minut od ostatniej rejestracji Ilość dodanych szkoleń:
0
Ilość użytkowników:
0


www.grupaformat.pl