Skrypt szkolenia metody oceny ryzyka zawodowego

Skrypt szkolenia metody oceny ryzyka zawodowegoMetody oceny ryzyka zawodowego".

Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu identyfikowania zagrożeń ich oceny, metod szacowania ryzyka, dokumentowania ryzyka zawodowego oraz praktycznego wykorzystania oceny ryzyka w działaniach biznesowych firmy. Szkolenie niezbędne do wykonania oceny ryzyka zawodowego w firmie.

Szkolenie jest przeznaczone dla

 • pracodawców,
 • kadry zarządzającej średniego szczebla,
 • pracowników dozoru bezpośredniego,
 • zespołów zajmujących się ryzykiem zawodowym,
 • specjalistów i menadżerów bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • pełnomocników systemu zarządzania bezpieczeństwem.

Podstawowym celem oceny ryzyka zawodowego jest skuteczne zarządzanie bezpieczeństwem pracy służące zapewnieniu bezpieczeństwa pracy, a przedsiębiorstwu uniknięcie ryzyka. Ocena ryzyka jest więc etapem decyzyjnym ułatwiającym podejmowanie racjonalnych działań profilaktycznych.

Dzięki szkoleniu poznają państwo:

 • wymagania prawne w zakresie oceny ryzyka,
 • zasady poprawnej identyfikacji zagrożeń na stanowiskach pracy,
 • metody oceny ryzyka zawodowego poparte konkretnymi przykładami,
 • sposoby redukcji ryzyka zawodowego polegające na podejmowaniu działań w celu obniżenia potencjału zagrożeń i narażeń w miejscu pracy.
 • sposoby dokumentowania oceny ryzyka zawodowego.

Podstawowe akty prawne:

Ocena ryzyka zawodowego jest aktualnie wymogiem wielu przepisów prawnych polskiego i europejskiego ustawodawstwa dotyczącego problematyki ochrony człowieka w środowisku pracy.

Do najważniejszych wymagań prawnych w zakresie oceny ryzyka zawodowego można zaliczyć m.in.:

Kodeks pracy zobowiązujący pracodawcę do:

 • podejmowania działań zapobiegających niebezpieczeństwu, jeżeli prowadzi działalność, która stwarza możliwość wystąpienia nagłego niebezpieczeństwa dla zdrowia lub życia pracowników – art. 224;
 • oceniania i dokumentowania ryzyka zawodowego związanego z wykonywaną pracą oraz stosowania niezbędnych środków zmniejszających ryzyko – art. 226 pkt 1;
 • informowania pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą, oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami – art. 226 pkt 2;

Natomiast § 39 i § 40.1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej o ogólnych przepisach bezpieczeństwa i higieny pracy zobowiązują pracodawcę m.in. do:

 • oceny i dokumentowania ryzyka zawodowego, występującego przy określonych pracach, oraz stosowania niezbędnych środków profilaktycznych zmniejszających ryzyko;

Po szkoleniu posiadają Państwo wiedzę i umiejętności niezbędne do przeprowadzenia oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy w Państwa przedsiębiorstwie.Minęło 41 godzin od ostatniej rejestracji Ilość dodanych szkoleń:
0
Ilość użytkowników:
0


www.grupaformat.pl