Szkolenie dla ASI

Szkolenie dla Administratorów Systemów Informacji

Administrator Systemów Informatycznych


    W dobie powszechnej cyfryzacji, coraz bardziej wszechobecnych i rozbudowanych systemów informatycznych, nie możemy zapomnieć o kwestiach bezpieczeństwa informacji. Każdy administrator systemu informatycznego (ASI) musi wiedzieć, jak zagwarantować bezpieczeństwo oraz jakie wymogi prawa muszą spełniać systemy informatyczne znajdujące się pod jego pieczą.

Środowiska IT powinny gwarantować bezpieczeństwo w zakresie ochrony danych osobowych. Zdarza się i to dość często, że podczas audytów (nawet w dużych korporacjach), wykrywamy poważne uchybienia, które mogą skutkować wyciekiem lub utratą danych, konsekwencjami prawnymi jak również utratą dobrego wizerunku organizacji.

Naszym celem jest podnoszenie świadomości klientów poprzez przekazanie praktycznej wiedzy z zakresu bezpieczeństwa przetwarzania danych.

Praktyczne szkolenie dla ASI dedykujemy administratorom systemów informatycznych, a także osobom odpowiedzialnym za koordynację prac.

Dowiedzą się Państwo:

 •     jak spełnić wymogi prawa w systemie informatycznymi
 •     jak stworzyć i wdrożyć procedurę bezpieczeństwa informatycznego,
 •     jak zabezpieczyć infrastrukturę techniczne przed wyciekiem lub utratą danych,
  • kontrola dostępu,
  • bezpieczeństwo zasilania i systemy przeciwpożarowe,
  • bezpieczeństwo sieci,
  • nadawanie uprawnień w systemie informatycznym
 •     jak skutecznie zabezpieczyć sprzęt użytkowników końcowych,
 •     jak z dysków i innych nośników skutecznie usuwać dane.

My jako Grupa Format proponujemy takie szkolenie po którym Państwa Asi będzie miał pełną wiedzę oraz certyfikat bezterminowy imienny o ukończonym szkoleniu.

Kwota specjalistycznego szkolenia dla ASI to 350 zł brutto.Minęły 3 minuty od ostatniej rejestracji Ilość dodanych szkoleń:
0
Ilość użytkowników:
0


www.grupaformat.pl