Instrukcja Kancelaryjna

INSTRUKCJA KANCELARYJNEJ DLA PODMIOTÓW PUBLICZNYCH DZIAŁAJĄCYCH W SYSTEMIE SYSTEMIE EZD ORAZ SYSTEMIE TRADYCYJNYM WRAZ ZE SKRYPTEM ZAWIERAJĄCYM WYJAŚNIENIE STOSOWANIA INSTRUKCJI.

Niniejsza instrukcja została sporządzona na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. Przedmiotowe rozporządzenie zostało wydane na podstawie art. 6 ust. 2b ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach ( Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 673, z późn. zm.)

I. Wstęp
 1. Podstawa prawna.
 2. Wybór trybu czynności kancelaryjnych.
 3. Zastosowanie wzorów instrukcji kancelaryjnych.
II. Wyjaśnienie terminów użytych we wzorze wraz z instrukcją stosowania instrukcji kancelaryjnej.
 1. Wyjaśnienia do rozdziału 1 instrukcji: Przepisy ogólne.
  1.1 Wyjaśnienia do § 1.
  1.2 Wyjaśnienia do § 2.
  1.3 Wyjaśnienia do § 3.
  1.4 Wyjaśnienia do § 4.
  1.5 Wyjaśnienia do § 5.
  1.6 Wyjaśnienia do § 6.
  1.7 Wyjaśnienia do § 7.
  1.8 Wyjaśnienia do § 8.
  1.8 Wyjaśnienia do § 9.
  1.10 Wyjaśnienia do § 10.
 2. Wyjaśnienia do rozdziału 2 przyjmowanie, otwieranie i sprawdzanie przesyłek.
  2.1 Wyjaśnienia do § 11.
  2.2 Wyjaśnienia do § 12.
  2.3 Wyjaśnienia do § 13.
  2.4 Wyjaśnienia do § 14.
  2.5 Wyjaśnienia do § 15.
  2.6 Wyjaśnienia do § 16.
  2.7 Wyjaśnienia do § 17.
  2.8 Wyjaśnienia do § 18.
  2.9 Wyjaśnienia do § 19.
  2.10 Wyjaśnienia do § 20.
  2.11 Wyjaśnienia do § 21.
  2.12. Wyjaśnienia do § 22.
 3. Wyjaśnienia do Rozdziału 3: Przeglądanie i przydzielanie przesyłek.
  3.1 Wyjaśnienia do § 23.
  3.2 Wyjaśnienia do § 24.
 4. Wyjaśnienia do Rozdziału 4: Rejestracja spraw i sposób ich dokumentowania.
  4.1 Wyjaśnienia do § 25.
  4.2 Wyjaśnienia do § 26.
  4.3 Wyjaśnienia do § 27.
  4.4 Wyjaśnienia do § 28.
  4.5 Wyjaśnienia do § 29.
  4.6. Wyjaśnienia do § 30.
  4.7. Wyjaśnienia do § 31.
 5. Wyjaśnienia do Rozdziału 5: Załatwianie spraw.
  5.1 Wyjaśnienia do § 32.
  5.2 Wyjaśnienia do § 33.
  5.3 Wyjaśnienia do § 34.
 6. Wyjaśnienia do Rozdziału 6: Akceptacja, podpisywanie i wysyłanie pism.
  6.1 Wyjaśnienia do § 35.
  6.2 Wyjaśnienia do § 36.
  6.3 Wyjaśnienia do § 37.
  6.4 Wyjaśnienia do § 38.
  6.5. Wyjaśnienia do § 39.
  6.6. Wyjaśnienia do § 40.
 7. Wyjaśnienia do Rozdziału 7: Przechowywanie i udostępnianie dokumentacji przez komórki organizacyjne.
  7.1 Wyjaśnienia do § 41.
  7.2 Wyjaśnienia do § 42.
  7.3 Wyjaśnienia do § 43.
  7.4 Wyjaśnienia do § 44.
  7.5 Wyjaśnienia do § 45.
  7.6 Wyjaśnienia do § 46.
  7.7 Wyjaśnienia do § 47.
 8. Wyjaśnienia do Rozdziału 8: Przekazywanie dokumentacji do archiwum zakładowego/składnicy akt.
  8.1 Wyjaśnienia do § 48.
III. BIBLIOGRAFIA.


Minęła 1 godzina od ostatniej rejestracji Ilość dodanych szkoleń:
0
Ilość użytkowników:
0


www.grupaformat.pl