Aktualności

Kontrole GIODO u pracodawców – zakres i przebieg

Inspektorzy GIODO podczas kontroli u pracodawców sprawdzają m.in., czy opracowano politykę prywatności i instrukcję zarządzania systemem informatycznym oraz jak chronione są dane osobowe pracowników i klientów firmy.

kontrolegiododZasady przeprowadzania przez GIODO kontroli są szczegółowo opisane w ustawie o ochronie danych osobowych oraz w jednym z rozporządzeń wykonawczych wydanych na jej podstawie. Stanowią one m.in., że inspektorzy GIODO mają prawo wstępu na teren zakładu pracy (miejsca, gdzie przetwarzane są dane) oraz dostępu do wszystkich systemów teleinformatycznych, w których te dane są gromadzone. Mogą dokonać inspekcji na miejscu, żądać wyjaśnień, dokumentów.

 Gdy prowadzą kontrolę sprawdzają przede wszystkim, czy pracodawca ma opracowaną dokumentację wymaganą przez ustawę o ochronie danych osobowych i rozporządzenie, tzn. politykę prywatności oraz instrukcję zarządzania systemem informatycznym. Kontrolują również, czy zbiory danych osobowych, które znajdują się u pracodawcy, zostały zgłoszone do rejestru prowadzonego przez GIODO. – Co prawda, zbiory pracownicze, są generalnie wyłączone spod tego obowiązku, ale inne, które dotyczą np. klientów czy osób współpracujących, już nie – przypomniał dr Wojciech Rafał Wiewiórowski, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO),w czasie wywiadu udzielonego redaktor naczelnej, Grażynie Mazur oraz redaktor Aleksandrze Pudzianowskiej z magazynu „Kadry i Prawo”.

GIODO podkreślał, że inspektorzy szczegółowo kontrolują systemy teleinformatyczne, za pomocą których przetwarzane są dane osobowe. – I nie chodzi tu tylko o rozbudowany system klasy ERP czy CRM, który istnieje w firmie, ale również pojedyncze używane przez pracowników komputery, smartfony, tablety – mówił.

W czasie rozmowy wyjaśniał również, jaki wpływ na przetwarzanie danych osobowych przez pracodawców będą miały nowe unijne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, jak w praktyce będzie realizowane zawarte pod koniec 2012 r. porozumienie GIODO z Państwową Inspekcją Pracy.

Pytany o to, czy przystałby na poszerzenie katalogu danych, jakie o kandydatach do pracy i pracownikach mogą pozyskiwać pracodawcy powiedział: – To jest bardzo podchwytliwe pytanie. Jeśli na nie odpowiem, wskażę, gdzie byłbym gotów ewentualnie ustąpić. Muszę jednak przyznać, że widzę konieczność przedyskutowania kilku kwestii.

źródło: http://www.giodo.gov.pl/1520001/id_art/6173/j/pl/Powrót do aktualności
Minęło 41 godzin od ostatniej rejestracji Ilość dodanych szkoleń:
0
Ilość użytkowników:
0


www.grupaformat.pl