Szkolenie dla Administratora Danych Osobowych

W związku z nieustającym zainteresowaniem zmianami w przepisach prawa dotyczących ochrony danych osobowych, stworzyliśmy dla Państwa szkolenie dedykowane dla Administratorów Danych. Szkolenie to zapewnia nabycie wiedzy potrzebnej do jak najlepszego wypełnienia zadań i obowiązków, jakie RODO nakłada na każdego Administratora.

Głównym zadaniem Administratora Danych jest określenie zakresu, celów i procedur przetwarzania danych osobowych, a także opracowanie i wdrożenie środków technicznych i organizacyjnych, adekwatnych do specyfiki działalności podmiotu. Środki te powinny być poddawane okresowym przeglądom i aktualizacjom, co pozwoli na optymalne zabezpieczenie danych w zgodzie z Rozporządzeniem.

Przy naszej pomocy Administrator Danych dowie się, jak odpowiednio: wypełnić zadania dotyczące zasad przetwarzania danych zwykłych oraz szczególnych, ustalić procedury pobierania danych osobowych, spełnić obowiązek informacyjny oraz jak dopełnić wszelkich innych działań podejmowanych na danych osobowych.
Decydując się na skorzystanie z naszej oferty, otrzymują Państwo gwarancję odpowiedniego przygotowania się do wypełnienia zadań, będących podstawą bezpiecznej działalności podmiotu w zakresie ochrony danych.

Oferujemy :

  • Profesjonalne szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych;
  • Omówienie wybranych przepisów prawa;
  • Możliwość przejścia szkolenia w dowolnym przez Państwa terminie;
  • Każda osoba, która pozytywnie przejdzie test otrzyma imienny certyfikat.
Minęło 12 godzin od ostatniej rejestracji Ilość dodanych szkoleń:
0
Ilość użytkowników:
0
www.grupaformat.pl