Szkolenie BHP dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami

Szkolenie okresowe BHP pracodawców i innych osób kierujących pracownikami metodą samokształcenia kierowanego odbywa się zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie obowiązkowych szkoleń BHP. Materiał uwzględnia zmiany wprowadzone ustawą z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy.

Możliwość odbycia obowiązkowego szkolenia BHP w formie samokształcenia kierowanego została usankcjonowana prawnie rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie obowiązkowych szkoleń BHP.

Uczestnicy szkoleń otrzymują drogą elektroniczną program szkolenia oraz zestaw samokształceniowy a w nim:
- skrypt,
- poradnik opracowany przez PIP,
- kodeks pracy i ustawę o BHP,
- konsultacje telefoniczne (w razie potrzeby)

W oparciu o otrzymane dokumenty (ankietę i test) zostanie wystawione imienne zaświadczenie i przesłane na wskazany adres.
Zaświadczenie o odbytym szkoleniu okresowym ważne jest przez okres 5 lat.

Minęło 11 godzin od ostatniej rejestracji Ilość dodanych szkoleń:
0
Ilość użytkowników:
0
www.grupaformat.pl