Rejestr kategorii czynności przetwarzania

Proponujemy Państwu jednorazowe opracowanie Rejestru kategorii czynności przetwarzania, przygotowanego z uwzględnieniem indywidualnego zakresu działania każdego podmiotu.
Obowiązek tworzenia dokumentu wynika z art. 30 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Prowadzenie Rejestru Kategorii Czynności Przetwarzania
Zgodnie z art. 30 ust. 2 RODO: każdy podmiot przetwarzający prowadzi rejestr wszystkich kategorii czynności przetwarzania dokonywanych w imieniu Administratora Danych, zapis ten nie ma zastosowania do wyłącznie niewielkiej grupy podmiotów.
Obowiązek tworzenia dokumentu nie dotyczy podmiotów zatrudniających mniej niż 250 osób, chyba że:

  • przetwarzanie, którego dokonują, może powodować ryzyko naruszenia praw lub wolności osób, których dane dotyczą
  • przetwarzanie nie ma charakteru sporadycznego
  • obejmuje szczególne kategorie danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1, lub danych osobowych dotyczących wyroków skazujących i czynów zabronionych, o których mowa w art. 10Głównym celem prowadzenia Rejestru jest realizacja postanowień RODO, w szczególności art. 30. ust. 2, ale także umożliwienie organowi nadzorczemu monitorowania prowadzonego rejestru.
Podmiot przetwarzający jest zobligowany zapewnić przestrzeganie przepisów prawa krajowego, jak i europejskiego. Prowadzenie Rejestru Kategorii Czynności Przetwarzania pozwala także na odpowiednie usystematyzowanie wykonywanych czynności oraz na stałą weryfikację swojej działalności w zakresie przetwarzania danych osobowych.

Minęło 28 godzin od ostatniej rejestracji Ilość dodanych szkoleń:
0
Ilość użytkowników:
0
www.grupaformat.pl