Polityka postępowania w sektorze zdrowia

Polityka Postępowania została stworzona z uwzględnieniem specyfiki podmiotów medycznych oraz zgodności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Cel dokumentu

Celem niniejszego dokumentu jest zapewnienie należytej ochrony danych pacjentów, wynikającego z ich przetwarzania na terenie placówki, biorąc pod uwagę fundamentalny cel w zachowaniu ochrony życia i zdrowia pacjentów. Dokument wspomaga sektor ochrony zdrowia we wdrażaniu postanowień RODO. Obejmuje najważniejsze kwestie:


realizację art. 5 RODO w zakresie przetwarzania danych osobowych

  • bezpieczeństwo przetwarzania zgodnie z procedurami
  • należyte środki ochrony fizycznej, teleinformatycznej i organizacyjnej wynikające ze specyfik podmiotu
  • pseudoanonimizacje danych
  • udostępnianie danych zgodnie z normami prawnymi
  • zgłaszanie w ciągu 72 h organowi nadzorczemu naruszeń ochrony danych, oraz osób, których dane mogły zostać naruszone
  • realizacje praw przysługujących pacjentom
Minęło 29 minut od ostatniej rejestracji Ilość dodanych szkoleń:
0
Ilość użytkowników:
0
www.grupaformat.pl