Dokumentacja RODO

"Dokumentacja RODO" to jednorazowe opracowanie podstawowej i obowiązkowej dokumentacji z zakresu ochrony danych.

Zakres dokumentacji:

  • Polityka Bezpieczeństwa Informacji
  • Rejestr Czynności Przetwarzania Danych
  • Analiza ryzyka RODO
  • Analiza zasadności powołania DPO

W zależności od specyfikacji jednostki sporządzane są również dokumenty takie jak:

  • Rejestr Kategorii Czynności Przetwarzania
  • Regulamin Monitoringu Wizyjnego dla sektora prywatnego lub sektora oświaty
  • Instrukcja Zarządzania Systemem Informatycznym
Minęło 27 godzin od ostatniej rejestracji Ilość dodanych szkoleń:
0
Ilość użytkowników:
0
www.grupaformat.pl